Kontakt

EKOSERVIS SLOVENSKO

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je technologická firma, zaoberá sa technológiou čistenia odpadových vôd, ako aj pitných vôd a úžitkovej vody. Vznikla v roku 1990, vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania. V súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.

Kontakt

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

ul. Stredná 126

059 91 VEĽKÝ SLAVKOV

IČO: 31714030

DIČ: 2020517422

IČ DPH: SK2020517422

Obchod. reg. OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č. 2541/P

Tel: 0902 202 502

E-mail: ekoservis@ekoservis.sk

URL: www.ekoservis.sk